logo

Siêu Thần
3Q

Thu
Nhỏ
Hiện

[Cẩm Nang] Vượt Ải Trảm Tướng

2022-03-24 17:50:54

VƯỢT ẢI TRẢM TƯỚNG

 

 

--------------------------------------------------------

 

 • Thời gian mở : Hàng ngày.
 • Điều kiện tham gia : Level 15.
 • Hướng dẫn tham gia :
 1. Khi đủ điều kiện tham gia hoạt động, chúa công có thể tới "Viễn Chinh" và tham gia hoạt động "Vượt Ải Trảm Tướng" .
 2. Trong hoạt động, chúa công sẽ khiêu chiến lần lượt các thành trì theo thứ tự từ thấp đến cao. Nếu chiến thắng, chúa công sẽ nhận được phần thưởng và khiêu chiến các thành trì tiếp theo. Nếu thua trận chúa công buộc phải cài lại để tiếp tục khiêu chiến lại .
 3. Thời gian khiêu chiến mỗi thành là 3 Phút, nếu chưa thể công thành trong 3 phút, chúa công sẽ bị coi là thất bại .
 4. Khi chúa công đã khiêu chiến và chiến thắng 1 thành trì, sẽ mở tính năng quét của thành đó để qua ải nhanh và nhận thưởng.
 5. 24h mỗi ngày chúa công sẽ nhận được 1 lần cài lại miến phí, cài lại xong chúa công có thể khiêu chiến lại tất cả các thành trảm tướng .
 • Phần thưởng : 
 1. Khiêu chiến thắng các thành chúa công sẽ nhận được phần thưởng : Tinh thiết, Đá luyện, Đá cường hóa thời trang . . .
 2. Đạt được phần thưởng "Tinh Thiết" chúa công có thể vào shop "Vượt Ải Trảm Tướng" để mua đá tinh luyện, trang bị cấp thấp, hoặc "Công thức trang bị" để ghép trang bị cấp cao .

 

Đây là tính năng giúp chúa công có thể dễ dàng tìm kiếm các bộ trang bị hot nhất cho vị tướng của mình. Đừng bỏ lỡ !!!

Tiểu Mẫn !!!