logo

Siêu Thần
3Q

Thu
Nhỏ
Hiện

[Cẩm Nang] Vượt Ải Liên Server

2022-03-24 18:16:40

VƯỢT ẢI LIÊN SERVER

 


--------------------------------------------

Thời gian mở: Cả ngày

Điều kiện mở: Lever 70

Hướng dẫn tham gia:

  1. Đây là hoạt động pve
  2. Khi đủ điều kiện tham gia hoạt động, chúa công có thể tới "Viễn Chinh" và tham gia hoạt động "Vượt Ải Liên Server"
  3. Trong hoạt động, chúa công sẽ khiêu chiến lần lượt các ải theo thứ tự từ thấp đến cao. Nếu chiến thắng, chúa công sẽ nhận được phần thưởng và khiêu chiến các ải tiếp theo.
  4. Khi chúa công đã khiêu chiến và chiến thắng 1 ải, sẽ nhận thưởng.

Phần thưởng : 

  1. Lần đầu khiêu chiến ải thành công nhận 200 KNB
  2. Khiêu chiến thắng các thành chúa công sẽ nhận được phần thưởng : Trang bị tím, đá rèn đồ cam, đá rèn đồ đỏ, đá hóa kim trang bị, đá kim linh trang sức...

 

Đây là tính năng giúp chúa công có thể dễ dàng tìm kiếm các trang bị và nguyên liệu nâng cấp trang bị cao cấp nhất cho chúa công. Đừng bỏ lỡ !!!

 Tiểu Mẫn !!!