logo

Siêu Thần
3Q

Thu
Nhỏ
Hiện

[Cẩm Nang] Trục Lộc Trung Nguyên

2022-03-24 18:16:42

TRỤC LỘC TRUNG NGUYÊN

 • Thời gian mở: 9h Thứ 3 đến 21h Chủ nhật
 • Yêu cầu mở: Lever 65
 • Hướng dẫn tham gia:
 1. Đây là sự kiện Quân Đoàn Liên Server, Quân Đoàn chiếm Thành trì được nhận thưởng Thành Trì.
 2. Mỗi tuần tổ chức 1 mùa giải, mở vào 9h thứ 3 ,kết thúc vào 21:00 CN hàng tuần, sau khi mở sự kiện, nhân vật được ngẫu nhiên phân tới 1 thành trì lục.

 3. Quy tắc: Chỉ được công tất cả nhân vật ở thành trì hiện tại và thành trì cận kề, thắng sẽ đổi vị trí với đối phương.

 4. Tích điểm: Điểm số trên mỗi vị trí cờ trong thành trì là tích điểm phụ thuộc, dùng tính thành trì phụ thuộc, Quân Đoàn có tổng tích điểm phụ thuộc cao nhất trong thành trì sẽ chiếm thành trì này, thành trì chiếm có cấp càng cao, thưởng càng cao.

 5. Binh Hồn: Tiền nhận ở sự kiện Trục Lộc Trung Nguyên, nhận ở thưởng Thành trì hoặc thưởng XH, có thể đổi vật phẩm hiếm ở Shop Thần Binh.

 6. Tích điểm Chư Hầu: Tăng theo thưởng Thành trì hoặc vị trí sau khi chiếm thành trì, dùng để XH, tích điểm Quân Đoàn là tổng tích điểm Chư hầu của tất cả các thành viên trong Quân Đoàn.

 7. Vị trí thưởng: Trong sự kiện, Cứ 1 tiếng tăng tích điểm Chư Hầu tương ứng theo vị trí nhân vật chính, thành trì phẩm chất càng cao, tích điểm tăng càng cao.

 8. Lượt đánh được cài lại vào 24 giờ hàng ngày trong thời gian sự kiện.

Phần thưởng:

 1. Trong sự kiện, 21h hàng ngày phát thưởng tích điểm Chư Hầu và Binh Hồn của thành trì (thành viên Quân Đoàn chiếm thành trì, có vị trí ở thành trị hiện tại mới được nhận thưởng).
 2. Binh Hồn: Tiền nhận ở sự kiện Trục Lộc Trung Nguyên, nhận ở thưởng Thành trì hoặc thưởng XH, có thể đổi vật phẩm hiếm ở Shop Thần Binh.

 3. Kết thúc mỗi mùa giải sẽ phát thưởng cá nhân ở từng server, thưởng Quân Đoàn Liên Server theo XH

Muốn nâng cấp thần binh chúa công hãy đạt thứ hạng thật cao trong Trục Lộc Trung Nguyên nhé ^^.

Tiểu Mẫn !!!