logo

Siêu Thần
3Q

Thu
Nhỏ
Hiện

[Cẩm Nang] Treo Thưởng

2022-03-24 18:16:24

TREO THƯỞNG

 

--------------------------------------------------------

 • Thời gian mở : Hàng ngày.
 • Điều kiện tham gia : Level 18
 • Hướng dẫn tham gia :
 1. Khi đủ điều kiện tham gia chúa công có thể tới "Viễn Chinh" và vào hoạt động "Treo Thưởng" .
 2. Tham gia hoạt động treo thưởng, chúa công sẽ nhận được các nhiệm vụ cần hoàn thành để nhận thưởng.
 3. Có 3 loại nhiệm vụ : Bảo Vệ Nông Điền - Chuyển Vật Tư - Bảo Vệ Trị An.
 4. Mỗi loại nhiệm vụ chúa công nhận được sẽ có random từ 1 - 5 sao, sao càng cao chúa công nhận được thưởng càng lớn.
 5. Để nhận được nhiệm vụ chúa công cần có lượng "Thư Treo Thưởng" theo yêu cầu .
 6. Khi hoàn thành hết 3 nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động tạo mới cho chúa công 3 nhiệm vụ tiếp theo.
 7. Chúa công có thể dùng tính năng "Đẩy Sao Nhanh" để tăng sao các nhiệm vụ lên tối đa .
 8. 12h - 14h hàng ngày chúa công tham gia treo thưởng sẽ được giảm 1/2 lượng thư treo thưởng cần để nhận nhiệm vụ
 9. 18h - 20h hàng ngày chúa công tham gia treo thưởng sẽ được miễn phía "Đầy Sao Nhanh" .
 10. Hoạt động sẽ dựa vào "Số Sao Đạt Được" và "Số Nhiệm Vụ Hoàn Thành" để xếp hạng và trao thưởng cho chúa công vào 24h hàng ngày

 

 

 • Phần Thưởng :
 1. Khi hoàn thành nhiệm vụ chúa công sẽ nhận được thưởng nhiệm vụ, sao càng cao thưởng càng lớn .
 2. 24h mỗi ngày sẽ tổng kết bảng xếp hàng dựa vào "Số Sao Đạt Được" và "Số Nhiệm Vụ Hoàn Thành" để trao thưởng cho chúa công đạt top .
 3. Trong hoạt động chúa công sẽ nhận được "Tinh Thiết" dùng để đổi : mảnh tướng hiếm, Tinh hoa báu vật, Đan tinh luyện, Sách exp tướng . . . trong "Shop Đổi Treo Thưởng" .


Đây là hoạt động cực kì hữu dụng để chúa công có thể chiêu mộ và nâng cấp những vị tướng mà mình mong muốn. Hãy tham gia !!!

Tiểu Mẫn !!!