logo

Siêu Thần
3Q

Thu
Nhỏ
Hiện

[Cẩm Nang] Phụ Bản Hàng Ngày

2022-03-24 18:16:27

PHỤ BẢN HÀNG NGÀY

 

 

--------------------------------------------------------

  • Thời gian mở : Hàng ngày .
  • Điều kiện tham gia : Level 20.
  • Hướng dẫn tham gia :
  1. Khi đủ điều kiện tham gia chúa công có thể tới "Viễn Chinh" và vào hoạt động "Phụ Bản Hàng Ngày" .
  2. Tham gia hoạt động chúa công sẽ khiêu chiến các phụ bản để nhận được các nguyên liệu thiết yếu nhằm nâng cao lực chiến của mình để chinh phục các đối thủ hùng mạnh khác.
  3. Trong hoạt động sẽ có 6 phụ bản khác nhau để tham gia nhận các nguyên liệu khác nhau : Bạc, Sách Exp Tướng, Đan Thức Tỉnh, Hồn Tướng, Đá Luyện, Đan Đột Phá.
  4. Các phụ bản : Bạc, Sách Exp Tướng, Thức Tỉnh Đan sẽ mở vào thứ 2,4,6 hàng tuần
  5. Các phụ bản : Hồn Tướng, Tinh Thiết, Đan Đột Phá sẽ mở vào thứ 3,5,7 hàng tuần
  6. Chủ nhật cả 6 phó bản sẽ cùng được mở.
  7. Mỗi phó bản sẽ có 4 mức độ khó khác nhau : Thường, Tinh Anh, Anh Hùng, Sử Thi. Chúa công vượt được phó bản ở cấp độ nào sẽ nhận được lượng tài nguyên tương ứng với cấp độ đó.

Đây là nơi chúa công có thể kiếm được lượng tài nguyên cực kì ổn định cho con đường chinh phục của mình, hãy đừng bỏ lỡ !!!

Tiểu Mẫn !!!