logo

Siêu Thần
3Q

Thu
Nhỏ
Hiện

[Cẩm Nang] Hướng Dẫn Tính Năng Ghép

2022-03-24 18:16:50

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG GHÉP

 

1. Ghép Trang Bị

Hướng dẫn:

 1. Đây là tính năng giúp chúa công sở hữu các trang bị bậc cao hơn.
 2. Đạo cụ yêu cầu: 5 trang bị cùng bậc
 3. Sau khi ghép thành công sẽ được một trang bị ngẫu nhiên bậc cao hơn, thất bại nhận lại tinh thiết và 1 trang bị dùng để ghép. Có thể sử dụng công thức để tăng tỷ lệ ghép thành công, công thức có bán trong shop Qua ải trảm tướng.

 

2. Ghép Ngọc

Hướng dẫn:

 1. Nguyên liệu yêu cầu: 5 ngọc cùng bậc
 2. Ghép thành công nhận ngọc bậc cao hơn, thất bại sẽ nhận lại tinh thiết và 1 ngọc thành phần

 

3. Đúc Lại Trang Bị

Hướng dẫn:

 1. Trang bị sau khi nâng cấp có thể đúc lại để nhận được trang bị trạng thái ban đầu đồng thời hoàn trả toàn bộ nguyên liệu tiêu hao để tinh luyện, cường hóa trang bị đó.
 2. Trang bị bậc đỏ và hoàng kim không thể đúc lại.

 

4. Tái Sinh Tướng

Hướng dẫn:

 1. Tái sinh tướng sẽ đưa tướng trở về trạng thái ban đầu đồng thời hoàn trả lại toàn bộ nguyên liệu tiêu hao nâng cấp, đột phá, luyện và thức tỉnh tướng.
 2. Có thể trùng sinh tướng từ lever 1 trở lên.

 

5. Tách Trang Bị

Hướng dẫn:

 1. Cho phép tách trang bị nguyên bản, chưa cường hóa, tinh luyện.
 2. Tách sẽ nhận số Tinh Thiết nhất định, phẩm chất trang bị càng cao càng nhận được nhiều Tinh Thiết.
 3. Trang bị đã cường hóa, tinh luyện có thể đúc lại để trở về trạng thái ban đầu.

 

6. Tách Tướng

Hướng dẫn:

 1. Tách tướng saex nhận Hồn Tướng, tướng phẩm chất càng cao sẽ nhận càng nhiều Hồn Tướng.
 2. Chỉ tướng nguyên bản mới được tách, tướng đã đột phá nâng cấp cần trùng sinh về trạng thái ban đầu.

Tiểu Mẫn!!!