logo

Siêu Thần
3Q

Thu
Nhỏ
Hiện

[Cẩm Nang] Hướng Dẫn Hệ Thống Tướng

2022-03-24 16:32:33

[CẨM NANG] HỆ THỐNG THẦN TƯỚNG

Hệ thống tướng được phân làm 4 bậc chia đều cho 4 phe.

Bốn bậc bao gồm:

  1. Bậc Hoàng Kim
  2. Bậc đỏ
  3. Bậc cam
  4. Bậc tím

Bốn phe bao gồm:

  1. Phe Nước Ngụy
  2. Phe Nước Thục
  3. Phe Nước Ngô
  4. Phe Quần Hùng

Sức mạnh của tướng các bậc tăng dần theo thứ tự Bậc tím, Bậc cam, Bậc đỏ, Bậc Hoàng Kim. Mỗi một phe sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau tùy theo sở thích của chúa công mà có thể lựa chọn đội hình yêu thích.

Ngoài ra, các tướng cùng nước sẽ có các bộ hợp kích cùng nhau khi cho vào đội hình xuất trận, chúa công xin hãy chú ý đến điều này khi sử dụng các danh tướng để có thể tối ưu nhất chiến lực của mình.

Tiểu Mẫn!!!