logo

Siêu Thần
3Q

Thu
Nhỏ
Hiện

[Cẩm Nang] Hệ Thống Quân Đoàn

2022-03-24 18:16:44

HỆ THỐNG QUÂN ĐOÀN

Điều kiện tham gia: Lever 26

 

1. Quản Lý Thành Viên

Hướng dẫn:

 1. Đoàn trưởng có thể quản lý thành viên quân doàn ở dao diện này, ví dụ: chuyển chức Đoàn Trưởng, Hủy Đoàn Phó, Thăng lên Phó Đoàn, Khai Trừ, Nhận thành viên mới, Sửa thông báo,…

 2. Thành viên Phi Đoàn Trưởng có thể luận tội Đoàn Trưởng ở giao diện này, kiểm tra người chow khác online

 

2. Đóng góp bang

Hướng dẫn:

 1. Tế trời Quân Đoàn gồm Tế Đồng, Tế Lưu Ly và Tế Huyền Thiên. Thành viên Quân Đoàn mỗi ngày chỉ được chọn 1 hình thức tế.

 2. Trong tế Huyền Thiên và Tế Lưu Ly có xác suất kích hoạt tế may mắn, nhận x2 exp và cống hiến Quân Đoàn.

 3. Tế trời có thể nhận cống hiến Quân Đoàn và báu vật, Tế Huyền Thiên có xác suất được đạo cụ hiếm.

 4. Cống hiến Quân Đoàn có thể đổi các tài nguyên hiếm trong Shop Quân Đoàn.

 5. Tiến độ tế đạt yêu cầu tương ứng, thành viên Quân Đoàn sẽ được thưởng rương.

 6. Cấp Quân Đoàn càng cao, thưởng rương càng tốt.

 

3. Mục tin nhắn

Hướng dẫn:

 1. Có thể tiêu hao 200 Cống hiến Quân Đoàn để nhắn với người chơi khác, mỗi người mỗi ngày chỉ nhắn được 2 lần.
 2. Người chơi khác có thể xem được lời nhắn của người chơi tại Mục Tin Nhắn

 

4. Shop Quân Đoàn

Hướng dẫn:

 1. Đổi cống hiến, có thể tiêu Cống hiến Quân Đoàn đổi lượng lớn đạo cụ hiếm
 2. Thương nhân giờ vàng: giảm giá trong hạn giờ, bao gồm tướng, thần binh và đạo cụ hiếm,..
 3. Đổi thời trang: có thể tiêu hao Cống hiến Quân Đoàn và KNB đổi Thời trang Loạn Thế và vật liệu kích hoạt Thần Dực
 4. Thưởng vinh dự: khi Quân Đoàn đạt LV nhất định, có thể dung lượng nhỏ Cống hiến Quân đoàn đổi đạo cụ Hiếm, Shop này là shop 1 lần, các vật phẩm chỉ được đổi 1 lần.

 

5.  Bảng Xếp Hạng Quân Đoàn

Hướng dẫn:

 1. Có thể tra được các Quân đoàn trong SV tại đây
 2. Quy tắc BXH: Ưu tiên LV; bằng LV, ưu tiên kinh nghiệm

 

6. Quân Đoàn Đi Săn

Hướng dẫn:

 1. 10-22 giờ mỗi ngày sẽ có Quái Thú xuất hiện, thành viên Quân Đoàn có thể diệt quái thú trong thời gian đó.
 2. Khi mở được 2 lần săn bắn, sau đó mỗi 2 giờ sẽ được 1 lần săn bắn.
 3. Diệt toàn bộ Quái Thú cấp hiện tại sẽ xuất hiện Quái Thú cấp cao hơn
 4. Quái thú chưa diệt hết sẽ cài lại vào 24h.
 5. Tướng thế lực khác nhau sẽ gây thêm sát thương cho quái thú tương ứng. Tướng Thục sẽ tạo thêm cho Quái Thú-Phong 20% sát thương, Tướng Ngô sẽ tạo thêm cho Quái Thú-Hỏa 20% sát thương, tướng Quần sẽ tạo thêm cho Quái Thú-Lôi20% sát thương, tướng Ngụy sẽ tạo thêm cho Quái Thú-Độc20% sát thương

 Phần thưởng:

 1. Tấn công Quái Thú thưởng cống hiến Quân Đoàn, sát thương càng nhiều thưởng cống hiến càng lớn.
 2. Sau khi đánh bại 1 Quái Thú sẽ tăng nhiều EXP cho Quân Đoàn đồng thời nhận thưởng 1 lần, nhận Bạc, Đan Thức Tỉnh, Đan Đột Phá, KNB số lượng ngẫu nhiên. Diệt Quái Thú cấp cao thưởng sẽ càng lớn.

Quân đoàn là nơi cung cấp tài nguyên vô cùng dồi dào đồng thời cũng là nơi mọi người đoàn kết phát triển sức mạnh, chúa công hãy mau mau gia nhập quân đoàn na.

Tiểu Mẫn!!!