logo

Siêu Thần
3Q

Thu
Nhỏ
Hiện

[Cẩm Nang] Hệ Thống Nâng Cấp Chúa Công

2022-03-24 18:16:46

NÂNG CẤP CHÚA CÔNG

 

1. Bậc Thầy Cường Hóa

Hướng dẫn:

 1. Trang bị 6 trang bị kích hoạt cường hóa đại sư.
 2. Trang bị có thể nâng thuộc tình bằng cách cường hóa, tinh luyện.

 3. LV trang bị càng cao, thuộc tính càng cao.

 

2. Bảo vật

Yêu cầu mở: Lever 22

Hướng dẫn:

 1. Bảo vật chia thành: Trương Lăng Kiếm, Minh Quang khải, Thất Tinh Đăng.

 2. Cần tiêu Tinh hoa bảo vật để học kĩ năng, nâng LV

 

3. Danh hiệu

Yêu cầu mở: Lever 15

 

4. Thời trang

Yêu cầu mở: Lever 18

Hướng dẫn:

 1. Nhân vật mặc thời trang mặc định, thời trang chia thành nhiều bộ trận doanh.
 2. Nếu đồng thời nhận được cùng 1 bộ thời trang trận doanh, có thể kích hoạt thuộc tính bộ thời trang.
 3. Sử dụng đá cường hóa thời trang nhắc nhở cường hóa LV thời trang, đạt được LV nhất định có thể kích hoạt kĩ năng thời trang, nâng kĩ năng thời trang có thể sát thương ( đá cường hóa thời trang có được ở Ải Tramt Tướng, Vòng Quay May mắn, Shop Thương Nhân)

 

5. Thần Dực

Yêu cầu mở: Lever 55

Hướng dẫn:

 1. Thần dực chia thành: trắng, lục, lam , tím, cam, đỏ, vàng
 2. Nâng lên 10 sao có thể nâng bậc thần dực mới
 3. Vật liệu nâng cấp thần dực có thể nhận được ở sự kiện Đấu Hạng Liên SV, Thương nhân, Mua chung, Shop Quân Đoàn

 

6. Thần binh

Yêu cầu mở: Lever 65

Hướng dẫn:

 1. Thần binh nhân vật tổng cộng chia thành 5 bộ, bộ tím, bộ cam, 2 bộ đỏ, bộ hoàng kim.

 2. Thần binh nhân vật tổng cộng có 7 lever, tiêu mảnh Thần binh nhân vật cùng đá nâng bậc thần binh và bạc để nâng cấp.

 3. Mặc thần binh song đao hoặc cung, có thể cải biến mô hình vũ khí khi nhân vật chiến đấu.

 4. Nếu kích hoạt cùng 1 bộ song đao hoặc cung, có thể kích hoạt thuộc tính bộ thần binh, nâng lượng mạnh thuộc tính PVP

 5. Mảnh thần binh có thể nhận được ở Trung Lộc Trung Nguyên, Thương Nhân, Hoạt động Hạn Giờ...

 

7. Chiến kỳ

Yêu cầu mở: Lever 40

Hướng dẫn:

 1. Sau khi kích hoạt vờ mặt định mở 1 vị trí trợ chiến, sau đó mỗi lần nâng 4 cấp mở 1 vị trí mới.

 2. Mở vị trí trợ chiến có thể ra trận tướng để trợ chiến ( tướng đang xuất chiến không thể trợ chiến), thuộc tính tướng trợ chiến thông qua cờ dựa vào tỉ lệ nhất định chuyển hóa kèm theo cho chúa công.

 3. Mỗi cấp độ cờ đều có 10 sao, sau khi đạt được 10 sao có thể nâng bậc cấp độ cờ cao hơn.

 4. LV cờ càng cao thuộc tính tướng trợ chiến chuyển hóa càng cao, nâng bậc cờ còn có thể nâng Quang hoàn cờ, nâng mạnh khả năng chiến đấu của chúa công.

Tiểu Mẫn!!!