logo

Siêu Thần
3Q

Thu
Nhỏ
Hiện

[Cẩm Nang] Giới Thiệu Thẻ Chân Sung

2022-03-24 18:16:48

ĐỔI THẺ CHÂN SUNG

Hướng dẫn:

  1. Đây là tính năng giúp chúa công đổi Thẻ nạp thật, dùng thẻ nạp thật sẽ nhận được số KNB tương ứng của thẻ.
  2. Sử dụng mảnh thẻ nạp thật để đổi các thẻ các mốc, một ngày có thể đổi một lần, mua Thẻ chí tôn vĩnh cửu sẽ xóa bỏ giới hạn đổi hằng ngày đồng thời mở khóa mốc đổi 1000 KNB và 2000KNB
  3. Mảnh thẻ nạp thật có được thông qua việc vượt ải chính.

Đây là một tính năng vô cùng hữu dụng để giúp chúa công sở hữu một lượng KNB vô cùng lớn, đừng bỏ lỡ nhé ^^.

Tiểu Mẫn!!!