logo

Siêu Thần
3Q

Thu
Nhỏ
Hiện

[Cẩm Nang] Cướp Thuyền Lương

2022-03-24 18:16:38

CƯỚP THUYỀN LƯƠNG

--------------------------------------------------------

 • Thời gian mở : 12h - 20h hàng ngày
 • Điều kiện tham gia : Level 23.
 • Hướng dẫn tham gia :
 1. Đây là hoạt động PVP liên server, thể thức đơn đấu, phương thức đua top cá nhân và đua top quân đoàn liên server.
 2. Khi chúa công đủ điều kiện tham gia sẽ tự động cho vào thuyền áp lương.
 3. Để tham gia hoạt động chúa công có thể tới "Viễn Chinh" và vào "Cướp Thuyền Lương" .
 4. Khi tham gia hoạt động, chúa công sẽ nhìn thấy rất nhiều thuyền lương của đối thủ và có thể click để cướp lương. Cướp thành công sẽ nhận được lương thảo của ngưởi bị cướp và điểm Vinh Dự, Đan Luyên, thua cũng được 1 số phần thưởng nhỏ nhất định.
 5. Khi bị cướp lương, chúa công có thể thông qua báo thù để lấy lại một phần lương thảo của mình .
 6. Mỗi ngày chúa công sẽ có lượng cướp lương nhất định và hồi tăng lượt theo thời gian .
 7. Kết thúc ngày sẽ dựa vào lượng lương thảo của chúa công để xếp hạng cá nhân, và dựa vào tổng lượng lương thảo các thành viên trong quân đoàn để xếp hạng quân đoàn trong server và liên server.
 8. Hạng cá nhân yêu cầu chúa công trong top 200, hạng quan đoàn dựa vào bảng thưởng đã thông báo tại BXH để nhận thưởng, quà sẽ gửi qua thư.
 9. Ngoài ra mỗi ngày chúa công đạt đủ lượng lương vận theo yêu cầu sẽ nhận thêm quà thành tựu, không hề nhỏ .Hãy cùng chung tay xây dựng quân đoàn ngày càng lớn mạnh. Chúc các chúa công có nhưng giờ phút thật vui vẻ trong game ^^.

Tiểu Mẫn !!!