logo

Siêu Thần
3Q

Thu
Nhỏ
Hiện

[Cẩm Nang] Cướp Đoạt Lãnh Địa

2022-03-24 18:16:31

CƯỚP ĐOẠT LÃNH ĐỊA

 

--------------------------------------------------------

 • Thời gian mở : Hàng ngày .
 • Điều kiện tham gia : Level 28.
 • Hướng dẫn tham gia :
 1. Khi đạt đủ điều kiện chúa công có thể tới "Viễn Chinh" và vào "Cướp Đoạt Lãnh Địa" để tham gia.
 2. Khi tham gia hoạt động chúa công có thể công chiếm 5 thành ban đầu do các tướng lĩnh ma hóa chiếm đóng.
 3. Khi chiếm thành chúa công sẽ có 1 phút để đánh thắng vị tướng ma hóa, nếu trong 1 phút không chiến thắng sẽ bị tính là thất bại.
 4. Sau khi công thành thành công chúa công có thể cử 1 vị tướng ở lại để thào phạt thành đó, đạt thời gian đủ theo yêu cầu chúa công sẽ nhận được mảnh tướng đó và bạc cùng những vật phẩm quý hiếm.
 5. Ngoài ra chúa công có thể click vào "Thông Báo" để công chiếm thành của các chúa công khác. Khi công chiếm thành công có thể nhận được điểm vinh dự và vật tư sản sinh ở thành đó.
 6. Chúa công cũng có thể hỗ trợ những hảo hữu của mình khi họ bị công chiếm bằng click vào "Hỗ Trợ". Khi hỗ trợ thành công sẽ nhận được KNB. Chúa công được hỗ trợ sẽ nhận lại được 1 lượng vật tư bị mất khi bị người khác công thành.
 7. Để công thành hay thảo phạt chúa công cần có lệnh công thành, mỗi ngày chúa sẽ được hồi phục 1 lượng lệnh công thành nhất định, hoặc có thể mua thêm theo cấp vip.
 8. Để cướp được tài nguyên của các thành khác chúa công cần có lượt cướp, mỗi ngày chúa công có thể có 1 lượt cướp cố định, và có thể mua thêm dựa vào cấp độ vip của mình.


Đây là nơi chúa công sẽ nuôi dưỡng các vị tướng mà mình mong muốn lên dần cũng như nơi cung cấp khá nhiều tài nguyên cho các chúa công, đừng bỏ lỡ !!!

 Tiểu Mẫn !!!