logo

Siêu Thần
3Q

Thu
Nhỏ
Hiện

Tin Tức, Sự Kiện

Hệ Thống Nhân Vật

Quan Vũ
Hồn Thanh Long
Cấp: SSR+
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 100
- Vũ Lực: 110
- Mưu Trí: 97
Tuyệt Chiêu: Phi Long Tại Thiên
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Võ thánh thần Uy
Tuyệt Chiêu Siêu Hợp Kích: Siêu - Võ
thánh thần Uy
Trương Phi
Phá Đảm Nộ Hống
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 86
- Vũ Lực: 99
- Mưu Trí: 80
Tuyệt Chiêu: Phá Đảm Nộ Hống
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Phụng Vũ Cửu
Thiên
Lưu Bị
Nghĩa Vườn Đào
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 99
- Vũ Lực: 93
- Mưu Trí: 91
Tuyệt Chiêu: Bạch Hồng quán Nhật
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Võ Thánh Thần Uy
Triệu Vân
Loạn Thế Thương Vương
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 96
- Vũ Lực: 100
- Mưu Trí: 95
Tuyệt Chiêu: Đại Bàng Tung Cánh
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Thần Thương Long
Đảm Tuyệt Chiêu Siêu Hợp Kích: Siêu - Thần
Thương Long Đảm
Hoàng Nguyệt Anh
Tài Nữ Đất Kinh Châu
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 88
- Vũ Lực: 82
- Mưu Trí: 97
Tuyệt Chiêu: Thập Thánh Thiên Cơ
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Cửu Kiếp chân Lôi
Tào Tháo
Đệ Nhất Kiêu Hùng
Cấp: SSR+
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 100
- Vũ Lực: 110
- Mưu Trí: 99
Tuyệt Chiêu: Bá Chủ Kiêu Hùng
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Chân Long Loạn
thế Tuyệt Chiêu Siêu Hợp Kích: Siêu - Chân
Long Loạn thế
Hạ Hầu Đôn
Độc Nhãn Thần Tướng
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 98
- Vũ Lực: 100
- Mưu Trí: 90
Tuyệt Chiêu: Chiến Long Vũ Dã
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Thế Như Chẻ Tre Tuyệt Chiêu Siêu Hợp Kích: Siêu - Thế
Như chẻ Tre
Trương Liêu
Uy chấn tiêu dao tân
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 98
- Vũ Lực: 95
- Mưu Trí: 91
Tuyệt Chiêu: Tấn Công Bất Ngờ
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Chân Long Loạn
Thế
Quách Gia
Kẻ trí đoản mệnh
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 92
- Vũ Lực: 80
- Mưu Trí: 98
Tuyệt Chiêu: Binh Đạo Quỷ Mưu
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Nghịch thiên Cải
Mệnh
Chân Cơ
Lạc Thần
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 90
- Vũ Lực: 88
- Mưu Trí: 93
Tuyệt Chiêu: Lạc Thần Hồi Tuyết
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Bàn Luận Đại Sự
Tôn Sách
Phục thù
Cấp: SSR+
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 100
- Vũ Lực: 110
- Mưu Trí: 93
Tuyệt Chiêu: Ưng Dương Bá Chủ
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Anh hồn Oai
Phong Tuyệt Chiêu Siêu Hợp Kích: Anh hồn Oai
Phong
Cam Ninh
Hào kiệt giang đông
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 97
- Vũ Lực: 100
- Mưu Trí: 93
Tuyệt Chiêu: Cuồng Long Xuất Hải
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Giang Đông Xưng
Bá Tuyệt Chiêu Siêu Hợp Kích: Siêu - Giang
Đông Xưng Bá
Đại Kiều
Nỗi buồn giai nhân
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 89
- Vũ Lực: 81
- Mưu Trí: 94
Tuyệt Chiêu: Quốc Sắc Thiên Hương
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Châu Liên Bích
Hợp Tuyệt Chiêu Siêu Hợp Kích: Siêu - Châu
Liên Bích Hợp
Tôn Quyền
Tiểu Bá Vương
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 98
- Vũ Lực: 89
- Mưu Trí: 90
Tuyệt Chiêu: Tam Phân Thiên Hạ
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Anh Hồn Oai
Phong
Thái Sử Từ
Bi khúc giang nam
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 90
- Vũ Lực: 84
- Mưu Trí: 87
Tuyệt Chiêu: Tình Nghĩa
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Châu Liên Bích
Hợp
Lữ Bố
Chiến thần tái sinh
Cấp: SSR+
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 100
- Vũ Lực: 110
- Mưu Trí: 99
Tuyệt Chiêu: Hoành Tảo Thiên Quân
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Tu La Vô Song
Tuyệt Chiêu Siêu Hợp Kích: Siêu - Tu La Vô
Song
Trương Giác
Thiên Công Tướng Quân
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 100
- Vũ Lực: 110
- Mưu Trí: 99
Tuyệt Chiêu: Hoành Tảo Thiên Quân
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Tu La Vô Song
Tuyệt Chiêu Siêu Hợp Kích: Siêu - Tu La Vô
Song
Đổng Trác
Một người thành công
vạn người đổ máu
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 99
- Vũ Lực: 92
- Mưu Trí: 80
Tuyệt Chiêu: Áp Bức Điên Cuồng
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Tàn Sát thiên Hạ
Tuyệt Chiêu Siêu Hợp Kích: Siêu - Tàn Sát
thiên Hạ
Điêu Thuyền
Loạn thế giai nhân
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 90
- Vũ Lực: 88
- Mưu Trí: 97
Tuyệt Chiêu: Hoa Hờn Nguyệt Thẹn
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Tu La Vô Song
Hoa Đà
Nỗi lòng lương y
Cấp: SSR
Thông Tin Chi tiết
- Thống Soái: 80
- Vũ Lực: 84
- Mưu Trí: 94
Tuyệt Chiêu: Thanh Nang Thuật
Tuyệt Chiêu Hợp Kích: Hồn Bay Phách Lạc

Tính Năng Đặc Sắc

CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM
Email: Hotro@Gzone.vn | Hotline: 1900 088 885
Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT + 7)
Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng
số: 356/QĐ-BTTTT ngày 25/02/2022
Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Công Vương